6117
Wyzwól wyjątkowy
potencjał oświetlenia

Finansowanie

Leasing czy kredyt? Oto jest pytanie.

Poznaj różnice pomiędzy kredytem i leasingiem. Zobacz wady i zalety jednego i drugiego sposobu finansowania inwestycji.

Koszt finansowy leasingu i kredytu

Spotkamy się z opiniami, że leasing jest droższy od kredytu. Potwierdzeniem tej tezy ma być argumentacja, że leasingodawca jest pośrednikiem, który najpierw pożycza środki w banku i dopiero z nich finansuje inwestycje swoich klientów. Mechanizm rzeczywiście tak wygląda, jednak w praktyce nie przekłada się to wprost na wysokość kosztów. Pamiętajmy, że banki udzielając kredytów klientom i firmom stosują różne marże, w zależności od wielu zmiennych czynników (np. kondycja kredytobiorcy, zabezpieczenia, rodzaj kredytu, itd.). Czynniki te powodują, że leasing często jest produktem tańszym. Z firmami leasingowymi łatwiej też negocjować wysokość opłat dodatkowych, podczas gdy wiele banków sztywno traktuje swoją ofertę, nie pozostawiając miejsca na negocjacje.

Podsumowanie | Koszt finansowy: Leasing wypada lepiej.

Korzyści podatkowe leasingu i kredytu (tarcza podatkowa)

Tarcza podatkowa – (ang. tax shield) jest to działanie polegające na obniżeniu podatku dochodowego, dzięki finansowaniu działalności za pomocą kapitału obcego (zewnętrznego). Tarcza podatkowa polega na zmniejszeniu kwoty podatku dochodowego dzięki zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu wydatków takich jak:

  • raty leasingowe
  • amortyzacja
  • odsetki od kredytu 

Efektem tych działań jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.

Wpływ na to jakie odniesiemy oszczędności podatkowe (w zależności od wyboru sposobu finansowania), ma rodzaj finansowanego środka. Wpływ ma również indywidualna sytuacja podatkowa. Duża ilość zmiennych czynników wpływających na ewentualne korzyści powoduje, że rozstrzygnięcie, które rozwiązanie będzie bardziej korzystne jest sprawą indywidualną.

Podsumowanie | Korzyści podatkowe: W większości przypadków leasing wypada lepiej.

Łatwiej „otrzymać” leasing czy kredyt?

W powszechnej opinii, często wyrażanej również w publikacjach tematycznych, zwycięzcą jest leasing. Różnica na korzyść leasingu dotyczy preferowanych przez leasingodawców środków trwałych, takich jak samochody osobowe, ciężarowe, inne środki transportu, maszyny budowlane i inne łatwo zbywalne urządzenia. W takich przypadkach uzyskanie finansowania w postaci leasingu jest stosunkowo proste nawet dla młodych firm

Jednak w przypadku mniej „popularnych” środków trwałych, a także w przypadku transakcji o znacznej wartości, kondycja finansowa firmy i zdolność do spłaty zobowiązań jest badana równie dogłębnie jak w przypadku wnioskowania o kredyt inwestycyjny. Co więcej, szansę na uzyskanie kredytu można zwiększyć poprzez różne formy zabezpieczenia (np. zastaw na składnikach majątku, hipoteka itd.). Firmy leasingowe rzadko akceptują takie zabezpieczenia. W takich przypadkach ratunkiem może być w zasadzie tylko poręczenie firmy trzeciej, ale i to przyjmowane jest niechętnie.

Mimo wszystko leasing rzeczywiście będzie zwycięzcą w tej kategorii, jako łatwiej dostępna forma finansowania, jednak tylko w przypadku łatwo zbywalnych środków trwałych.

Podsumowanie | Dostępność (łatwość uzyskania): Leasing wypada lepiej.

Okresy finansowania, wymagania co do wieku i pochodzenia środków trwałych w leasingu i kredycie

Firmy leasingowe dają pierwszeństwo nowym, ewentualnie lekko używanym przedmiotom leasingu. Powszechnie obowiązującą zasadą np. w przypadku samochodów osobowych i dostawczych, jest to, aby przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu nie był starszy niż 8 lat. Sam okres leasingu zazwyczaj nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okresy leasingowania dłuższe niż 5 lat są rzadkością i wynikają często z przesłanek podatkowych (niska stawka amortyzacji). Inaczej jest w przypadku leasingu nieruchomości, gdzie okresy finansowania są znacznie dłuższe.

Zupełnie inaczej wygląda to przy kredycie. Pochodzenie środka trwałego, którego zakup ma być finansowany kredytem ma małe znaczenie. Zakupu można dokonać od osoby prywatnej.

Okres kredytowania zwykle może być dłuższy niż 5 lat.

Wiek środków trwałych ma małe znaczenie. Kredytowanie starszych samochodów (ponad 6-7 letnich) jest dostępne, podczas gdy leasingowanie niekoniecznie.

Podsumowanie | Rodzaj, wiek i pochodzenie finansowanych środków trwałych: Kredyt wypada lepiej.

Opóźnienia w płatnościach w leasingu i przy kredycie. Windykacja

Banki reagują na wszelkie opóźnienia w spłacie rat kredytu. Nawet niewielkie opóźnienia mogą zostać odnotowane, np. w BIK, co skutecznie może zepsuć historię kredytową firmy i utrudnić uzyskanie finansowania w przyszłości.

W leasingu tego problemu prawie brak. Spóźniając się z wpłatami możemy narazić się aktualnemu leasingodawcy, który może nie mieć ochoty podpisywać z nami kolejnych umów. Jednak ta mało chlubna historia pozostanie jedynie pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą. Nie utrudni więc to możliwości zawarcia kolejnych umów z innymi finansującymi. Firmy leasingowe nie umieszczają informacji w BIK.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku windykacji. W przypadku kredytu, „windykowany” jest jedynie dług. Natomiast przy leasingu już po kilku tygodniach od przeterminowanej płatności firma leasingowa może wypowiedzieć umowę leasingu i odebrać jej przedmiot (po przesłaniu dodatkowego wezwania i wyznaczeniu dodatkowego terminu wpłaty).

Posiadając kredyt, firma będzie miała więcej czasu na podjęcie działań zmierzających do uregulowania zadłużenia i w każdym momencie będzie mogła „uratować” finansowany środek trwały. W przypadku leasingu brak płatności oznacza konieczność oddania przedmiotu leasingu.

Podsumowanie | Opóźnienia w płatnościach i windykacja: Kredyt wypada lepiej.

Przedterminowe zakończenie umowy leasingu i kredytu

Kredyt możemy spłacić przed zaplanowanym czasem bez większych problemów a po spłacie dowolnie dysponować środkiem trwałym. Dodatkowym kosztem może być prowizja z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązania.

W przypadku leasingu sprawa jest bardziej skomplikowana. Fakt, że właścicielem jest leasingodawca oraz ograniczenia podatkowe powodują, że zakończenie umowy przed czasem i wykupienie przedmiotu leasingu może być bardzo utrudnione. Kredyt pod tym względem daje znacznie większą swobodę.

Podsumowanie | Możliwość zakończenia/spłacenia przed czasem: Kredyt wypada lepiej.

Pozostałe różnice pomiędzy leasingiem i kredytem

Zaletą leasingu jest jego prostota. Potwierdza to choćby sposób prezentowania oferty leasingu. Widzimy koszty jakie poniesiemy z tytułu pierwszej wpłaty, zestawienie rat leasingowych, itd. Koszt całkowity oferty pozwala na łatwe porównywanie ofert różnych firm leasingowych.

Z kredytem wygląda to bardzo różnie. Opłaty przygotowawcze, obowiązkowe ubezpieczenia, itp., wydłużają czas potrzebny do porównania ofert.

Leasing operacyjny jest też bardzo prosty pod względem księgowym. Przedsiębiorca otrzymuje co miesiąc fakturę, którą księguje jako koszt uzyskania przychodu. Przy kredycie księgowość będzie miała nieci więcej pracy.

Rozliczanie szkód. W przypadku szkody całkowitej sposób rozliczenia jest w zasadzie identyczny. Przy szkodach częściowych, drobniejszych stłuczkach, itp. przy kredycie przedsiębiorca może działać sam. W przypadku leasingu istnieje konieczność poinformowania leasingodawcy, który musi wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania na konto leasingobiorcy.

Wynik 3 : 3 nie pozwolił wyłonić zwycięzcy. Każda z opisanych metod finansowania ma wady i zalety. Decyzja o skorzystaniu z leasingu lub kredytu powinna być poprzedzona dokładną analizą własnych potrzeb i porównania kilku ofert. Powodzenia.

Chcesz wymienić oświetlenie? Nie wiesz od czego zacząć? Prześlij nam następujące informacje:
podaj wymiary Twojego obiektu, podaj najniższą wysokości, na której można zamontować lampy, podaj przeznaczenie obiektu. Przygotujemy bezpłatny projekt i wycenę. Jasna sprawa
© 2010 - 2023 Bestlighting.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Blatni.pl